Свържи се с Психолог Онлайн:


Център за холистично консултиране "Алегра" и психолог Павел Тодоров предлагат онлайн консултиране по имейл, Скайп, както и по телефон. За контакти:
Имейл: info(а)alegra(точка)bg
Тел.: 0894 66 44 32
Сайт: alegra.bg


четвъртък, 16 февруари 2017 г.

Хиперактивност - ХАДВ (ADHD)

Хиперактивност с дефицит на внимание е странен когнитивно – поведенчески феномен. Когнитивния елемент е преобладаващ и сам по себе си обуславя поведенческия. От една страна имаме затруднено задържане на вниманието, а от друга преувеличена мускулна и двигателна активност изразявана чрез тичане, търкаляне, подскачане, изблици на агресивност, засилена съпротива на изпълнение на заповеди и силно чувство за налагане на собственото мнение или настроение. От психологическа гледна точка, родителите са склонни да омаловажават подобно поведение при детето и да не търсят специализирана подкрепа.

Заболяването се игнорира, като се търсят рационални обяснения, без родителите да подозират, че ХАДВ е само началото на редица сериозни емоционално – поведенчески отклонения. Не лекуването на ХАДВ в ранна детска възраст може доведе до редица по – тежки личностни разтройства в по – зряла възраст. Прекалената бъбривост и досадното поведение, изолация от обществото, както незрялост в личните и професионалните отношения е най – малкото което може да се очаква, ако не се предприемат мерки още в по – ранен стадий. Към по – тежките последствия спадат, асоциалното, често пъти престъпно поведение, злоупотреба с алкохол и наркотици, промускуитет, скитничество, просия и престъпления от общ характер.

Причините за поява на ХАДВ могат да се разделят на психологични, генетични и социални. Според съвременната психоанализа психологичните причини са главно в отсъствието на силен, доминантен, Аз от страна на родителя, или с други думи според класификацията на американската педагожка …. наличието на отстъпчиви родители. За да настъпи процеса, обаче е нужен „отключващ” фактор. Например факта, че 9 от всеки 10 деца с ADHD, са деца на разведени родители. Генетичните причини се свързват с наследствеността.

Според една от най – разпространените теории, ХАДВ е в пряка връзка с нарушенията на ретикулярната формация. Тя е свързана с активизирането дейността на мозъчната кора, както и с циклите на сън и бодърстване на мозъка. Към генетичните спадат и т.н.  биологични свързани с минимални увреди на мозъка, които може да се получили при различни усложнения при раждането, или след прекарани инфекции в ранна детска възраст. Към социалните се причисляват лошата социална и семейна атмосф ера, които създават благоприятна почва за възникване на ХАДВ.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Онлайн Психолог